COVID-19 | NAŠE PRODEJNY JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENÉ. SERVISNÍ SLUŽBY JSOU STÁLE V PROVOZU

VÍCE

Budete přesměrováni za vteřin

Udržitelná mobilita podle Citroënu

Udržitelná mobilita je součást pojmu "udržitelný rozvoj" , použitelná pro vše, co souvisí s dopravními prostředky a obecně s mobilitou.
Cílem je především snižovat emise skleníkových plynů, znečištění a škodlivin. Myšlenkou je také povzbudit ke změně chování při cestování.

Top