Podívejte se na obsah

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CITROËN je dceřinou společností skupiny PSA. Mateřská společnost je jako jediná oprávněna vydávat potřebné dokumenty, případně jejich duplikáty, pro registraci/přeregistraci vozů. Tyto přehledné stránky jsou určeny pro níže uvedené případy, jedná se zejména o dovoz/vývoz vozů nebo povolení k jejich úpravě.

KDY MŮŽU ŽÁDAT O PROHLÁŠENÍ?

Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, prohlášení o shodě (COS list) získáte ve specifických případech. Nejčastější je případ, kdy jste zakoupili vůz registrovaný v jednom ze států EU a chcete jej přeregistrovat v jiném. Dále pokud jste koupili ojetý vůz registrovaný ve Francii a chcete jej přeregistrovat v jiném státu EU. Nebo pokud jste koupili ojetý vůz registrovaný v některém státu EU (kromě Francie) a chcete jej přeregistrovat ve Francii. A v neposlední řadě, došlo-li ke ztrátě prohlášení o shodě nebo bylo-li odcizeno a chcete si pořídit jeho duplikát.

DALŠÍ PŘÍPADY NALEZNETE V NEJČASTĚJI KLADENÝCH DOTAZECH

Máte-li vůz registrovaný ve Francii a chcete jej vyvézt mimo Evropskou unii nebo do Zámořského území Francie (TOM), je nutné získat osvědčení o původu od výrobce. Upozorňujeme, že tento dokument neumožňuje registraci vozu na prefektuře.

Máte-li vůz registrovaný ve Francii a chcete jej upravit nebo přestavět. Když se obrátíte na DRIEE (Regionální a meziresortní ředitelství pro životní prostředí a energetiku) nebo DREAL (Regionální ředitelství pro životní prostředí, plánování a bydlení) s žádostí o schválení upraveného vozu, budete požádáni o písemné povolení od společnosti CITROËN k úpravě vozu a o kopii prohlášení o shodě, popisu provedených úprav nebo dodatek o modifikacích vozu. Kliknutím sem budete přesměrováni na návod, jak postupovat. CITROËN si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání či nevydání povolení k úpravě. Doporučujeme proto předložit připravované úpravy společnosti CITROËN před jejich vlastním prováděním. Upozorňujeme, že tyto dokumenty neumožňují registraci vozu na prefektuře, ale spíše získání jednorázového schválení vozu.

Dalším případem je, že chcete přeregistrovat služební vůz, který byl přestavěný na užitkový a registrovaný ve Francii jako osobní vůz. Takový vůz je běžným osobním vozem, jako je např. C3, který byl dodatečně upraven. Nejčastěji se v takových případech odstraňuje zadní lavice a zůstanou pouze přední sedadla. V technickém průkazu takového vozu je označení „DERIV VP“ podle indexu J.3. Takový vůz je možné změnit zpět na osobní vůz tak, že do něj vrátíme zadní lavici. Postup, který je třeba dodržet, vám sdělí pracovníci společnosti CITROËN.

Ve francouzském technickém průkazu vašeho vozu (označeného jako carte grise) byla zaznamenána chyba (chybu zaznamenala prefektura, osoba provádějící technickou prohlídku, policie nebo četníci, váš prodejce nebo vy).

Pokud chcete vystavit prohlášení o shodě (COC) a/nebo certifikát, abyste si mohli nechat opravit osvědčení o registraci vozu na prefektuře, klikněte sem pro návod, jak postupovat dále.


Na vyraženém výrobním čísle nebo výrobním štítku vozu registrovaného ve Francii byla zjištěna chyba.

Obraťte se prosím na pracovníka společnosti CITROËN, abyste chybu identifikovali.


Vlastníte vůz starší 30 let registrovaný ve Francii a potřebujete potvrzení pro získání osvědčení o registraci vozu jako historické vozidlo.

Obraťte se na společnost Citroën Heritage na následující adrese:

Citroën Heritage

Conservatoire

Boulevard André Citroën

93601 Aulnay Sous-Bois, Francie.


Chcete-li ve Francii zaregistrovat vůz dovezený z jiného kontinentu, který nemá homologaci EU nebo který byl v zahraničí upraven, musíte před požádáním o osvědčení o registraci nejprve získat jednotné schválení vozu.

Budete potřebovat částečné prohlášení o shodě a kopii popisu provedených úprav a použitého materiálu nebo osvědčení o shodě (COC). Kliknutím sem získáte návod, jak postupovat dále.


Chcete-li ve Francii zaregistrovat neregistrovaný (nový) vůz, který pochází ze zahraničí a nemáte osvědčení o shodě (COC), potřebujete osvědčení o dovozu tohoto nového vozu. Kliknutím sem získáte návod, jak postupovat dále.