Budete přesměrováni za vteřin

1440x545-cactus

228554.jpg

MĚŘENÍ
SPOTŘEBY
V REÁLNÉM PROVOZU

Protokol definuje způsob měření skutečné spotřeby paliva a emisí vozidel v městském provozu, na silnici a dálnici na trase dlouhé 92,3 km. Vozidla se testují na silnicích v běžném provozu, při přepravě cestujících včetně zavazadel a se zapnutou klimatizací nebo topením. Profil trasy reprezentuje převýšení, které je při běžném používání vozidla obvyklé (5).

Je to další krok značky Citroën na cestě budování důvěryhodného a transparentního vztahu se zákazníky.

VYPOČTĚTE SI SPOTŘEBU A EMISE (1) SVÉHO VOZU V PROVOZU

Krok 1

(1) Emise oxidů dusíku (NOx) a emise pevných částic

(1) Emise oxidů dusíku (NOx) a emise pevných částic

(2) Doprava & životní prostředí: evropské ekologické sdružení, které se zaměřuje na zavádění udržitelné dopravní politiky

(3) France Nature Environnement: francouzská federace sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí

(4) Bureau Veritas: mezinárodní certifikační, zkušební a inspekční společnost

(5) Zveřejněné údaje nejsou oficiální hodnoty spotřeby homologované v EU, závisí na uvedených předpokladech a podmínkách a byly naměřeny na základě protokolu, který není v EU standardizován. Jsou to neoficiální hodnoty, mají pouze informativní charakter. Použitý protokol měření je k dispozici na webových stránkách skupiny PSA, www.groupe-psa.com. Pro porovnání hodnot spotřeby paliva nebo emisí CO2 nových osobních vozidel získaných na základě standardizovaného protokolu měření by měly být použity oficiální údaje o spotřebě paliva nebo emisích CO2. Další informace naleznete na adrese https://ec.europa.eu/

Top