Podívejte se na obsah

SPOTŘEBA A EMISE (1) V REÁLNÉM PROVOZU

CITROËN, člen skupiny STELLANTIS, se snaží svým zákazníkům poskytovat ty nejkvalitnější informace, a proto nabízí přístup k nezávislému a certifikovanému měření spotřeby a emisí v reálném provozu. Společně s nevládní organizací Transport & Environment (2) a asociací France Nature Environnement (3) vypracovali protokol pro měření spotřeby a emisí v reálném provozu, který následně ověřila nezávislá společnost Bureau Veritas (4).

 

MĚŘENÍ SKUTEČNÉ SPOTŘEBY

Vypočítat spotřebu a emise (1) vašeho vozu

Tento protokol umožňuje měření skutečné spotřeby a emisí v reálném provozu na trase dlouhé 92,3 km. Ta prochází městem, vede po mimoměstských komunikacích i po dálnici.

Měřené vozy jezdí v běžném provozu, přepravují cestující i zavazadla a mají spuštěnu klimatizaci, případně topení. Silnice jsou tříděny podle podmínek použití (5).

CITROËN, člen skupiny STELLANTIS, se zavazuje k transparentnosti vůči svým klientům.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

(1) Emise oxidů dusíku (NOx) a pevných částic

 

(2) Transport & Environment: evropské sdružení pro životní prostředí, které se specializuje na udržitelnou dopravu v Evropě.

 

(3) France Nature Environnement: francouzská asociace na ochranu přírody a životního prostředí.

 

(4) Bureau Veritas: nezávislá nadnárodní společnost zabývající se inspekcemi, laboratorními zkouškami a certifikacemi.

 

(5) Uvedené údaje je třeba odlišit od oficiálních údajů EU. Hodnoty jsou závislé na nejrůznějších předpokladech a podmínkách i na protokolu, který není v EU harmonizován. Nemají proto žádnou obecnou hodnotu a mají pouze informativní charakter. Protokol o měření je k dispozici na webových stránkách skupiny STELLANTIS na adrese www.groupe-stellantis.com. Při porovnávání hodnot spotřeby paliva nebo emisí CO2 nového osobního automobilu na základě harmonizovaného zkušebního protokolu EU by se měly používat oficiální hodnoty spotřeby paliva nebo emisí CO2. Další informace najdete na adrese http://www.carlabelling.ademe.fr/