Podívejte se na obsah
AUTOVRAKY
AUTOVRAKY
Autovraky
Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje Zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích platném znění, Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.