Podívejte se na obsah

COVID-19: SERVIS CITROËN DBÁ NA HYGIENU

V této bezprecedentní době se síť autorizovaných opravců CITROËN zavazuje chránit zdraví a bezpečnost vás i vašich spolucestujících. V celé síti CITROËN byl zaveden komplexní systém pro zkvalitnění hygienických opatření. Pracovníci jsou proškoleni tak, aby tyto bezpečnostní pokyny bezpodmínečně dodržovali. Uplatňují proto přísné pracovní metody ověřené odborníky z oblasti zdravotnictví.

DEZINFEKCE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Váš vůz prochází těmito fázemi, které zajišťují optimální hygienu:

  • Mechanik si nasadí osobní ochranné pomůcky
  • Příprava vozu
  • Čištění a dezinfekce interiéru vozu v 17 fázích s otevřenými dveřmi
  • Čištění a dezinfekce exteriéru
  • Mechanik odloží ochranné pomůcky

POMOC ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Autorizovaní opravci CITROËN dělají vše pro to, aby zajistili údržbu i opravy vozů a poskytli pomoc v případě poruchy. CITROËN tak pomáhá udržet mobilitu těch, kteří potřebují svůj vůz k nezbytným cestám (za prací, k lékaři apod.), a to v souladu s hygienickými předpisy. Za tímto účelem byla u všech autorizovaných opravců CITROËN zavedena mimořádná opatření pro omezení šíření nákazy, včetně nošení rukavic a dodržování odstupů.