Podívejte se na obsah

SERVISNÍ PROGRAM BRZDY

Protože vaše bezpečnost je to, na čem opravdu záleží, nechte pravidelně kontrolovat brzdy u autorizovaného opravce CITROËN. Zabráníte tak zhoršení jejich účinnosti.

 • Brzdný systém musí být spolehlivý a účinný.
 • Mějte přehled o stavu brzdových destiček, kotoučů i třmenů a případně bubnů.

 

Od xx kč včetně dph

V předem stanovené ceně jsou zahrnuty díly včetně práce:
 • přední a/nebo zadní brzdové destičky,
 • nebo přední a/nebo zadní brzdové kotouče a destičky,
 • nebo sada zadních bubnových brzd,
 • nebo doplnění brzdové kapaliny
 • a 15bodová kontrola odborníky CITROËN.

Optimalizace brzd

 • Po výměně destiček několikrát po sobě slabě přibrzděte.
 • Po umytí vozu lehce přibrzďujte, aby teplo z brzd vysušilo díly.
 • Nezapomínejte, že brzdová soustava je účinná pouze tehdy, jsou-li v dobrém stavu tlumiče i pneumatiky.

Upozornění

Brzdový systém by měl na sešlápnutí brzdového pedálu reagovat okamžitě a přesně. Pokud zpozorujete jednu nebo více z těchto známek opotřebení, neváhejte se obrátit na autorizovaného opravce CITROËN:

 • Vůz se při brzdění houpe: třmen u kotoučových brzd nebo váleček u bubnových brzd může být zadřený nebo může být podhuštěná pneumatika. Stejný efekt mohou způsobovat i opotřebené tlumiče.
 • Vůz při brzdění vibruje: pravděpodobně se jedná o vadné brzdové kotouče, uvolněný díl nebo nadměrnou vůli v zavěšení předních či zadních kol. 
 • Brzdy drhnou a vůz cuká: pokud se brzdy i při slabém sešlápnutí pedálu zablokují, může se jednat o problém s kotouči, bubny nebo brzdovým obložením. 

 

 • Rozsvítí se kontrolka brzd: máte zataženou ruční brzdu, hladina brzdové kapaliny je příliš nízká nebo jsou příliš opotřebované brzdové destičky. Pozor! Toto varování neberte na lehkou váhu. 
 • Brzdový pedál je příliš tuhý: příčinou může být porucha posilovače brzd, hydraulického okruhu, třmenů či válečků.
 • Brzdový pedál klade nezvykle malý odpor: pedál klesá do podtlaku, musíte jej sešlápnout opakovaně, abyste dosáhli brzdného účinku. Pozor! Toto je známka vážné závady na hydraulickém systému.