Podívejte se na obsah

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY PRO JEDNODUŠŠÍ SERVIS VAŠEHO VOZU CITROËN

Společnost CITROËN nabízí řadu praktických specializovaných služeb pro jednodušší údržbu vašeho vozu. Pro větší pohodlí můžete využít před samotným servisním úkonem, ale i během něj či po něm řady doplňkových služeb, na které se můžete plně spolehnout.

VIDEOCHECK

Transparentní vícepráce

Videocheck je inovativní praktická služba, která se používá pro vícepráce u autorizovaných opravců CITROËN.
Pracovník servisu vás bude neprodleně informovat, pokud během servisních úkonů na vašem voze zjistí, že je třeba provést vícepráce, které nebyly původně plánovány. Díky službě Videocheck vám zašle videozáznam prací, které by bylo vhodné na vašem voze provést. Vy můžete následně nabídku schválit/odmítnout na dálku. Videozáznam je zasílán prostřednictvím MMS nebo nebo e-mailem.
Služba Videocheck šetří čas tím, že najednou obsáhne všechny úkony, které opravce navrhuje na vašem voze provést.

ONLINE REZERVACE TERMÍNU

Rezervovat termín servisu nebylo nikdy jednodušší! Stačí několik kliknutí v počítači nebo v chytrém telefonu prostřednictvím aplikace MyCITROËN.

Zvolte preferovaného autorizovaného opravce a přesný čas svého příjezdu. Navíc můžete využít slevu na určité zvýhodněné časové úseky, které se řídí vytížeností konkrétního servisního místa. 

 

APLIKACE MY CITROËN

Aplikace MyCITROËN přináší různá pozitiva:

  • Upozornění na termín příštího servisu
  • Online rezervace termínu u zvoleného opravce CITROËN, který zašle předběžný rozpočet na plánovaný úkon
  • Individuální sledování vozu dle stáří a ujetých km, upozornění na termín příští návštěvy servisu a přístup ke službám CITROËN.

SVOLÁVACÍ AKCE

CITROËN informuje všechny majitele vozů dotčených svolávací akcí, a to buď poštou nebo během návštěvy servisu.

Pokud jste byli v této věci osloveni, obraťte se na vedoucího poprodejních služeb u svého autorizovaného opravce. Ten vám potvrdí potvrdí, zda se daná svolávací akce vašeho vozu týká, či nikoli. Při té příležitosti je rovněž vhodné ověřit, zda jsou vaše kontaktní údaje správné.