Budete přesměrováni za vteřin

Alternativní pohonné hmoty

Zemní plyn pro automobily

Citroën vyvíjí širokou škálu technologických řešení určených ke snižování spotřeby pohonných hmot a znečišťujících emisí.

Citroën - zemní plyn - ekologické hledisko

Ekologické hledisko

Umožňuje snížení emisí CO2 o 20 až 25% oproti benzínu a nevylučuje ani oxid siřičitý ani olovo.

Jako pohonnou hmotu ho již používají více než čtyři miliony vozů na světě.

Citroën - zemní plyn - ekonomické hledisko

Ekonomické hledisko

Jeho cena je obvykle konkurenceschopná a nižší než cena benzínu nebo nafty.

Pro majitele aut na zemní plyn existuje řada daňových pobídek a úlev.

Citroën - zemní plyn - bezpečnost

Bezpečnost

Je lehčí než vzduch a při úniku se v něm rychleji rozptýlí, aniž by vytvořil výbušnou vrstvu nebo hořlavou kaluž.

Všechny vozy s pohonem na zemní plyn jsou homologované a vybavené nejmodernějšími bezpečnostními zařízeními.

BIO POHONNÉ HMOTY

Citroën nabízí motory, které mohou fungovat na bio pohonné hmoty:  

  • bionafta pro motory  Diesel HDi
  • bioetanol pro benzínové motory.  

Bionafta a bioetanol se podílejí na boji proti klimatickým změnám tím, že snižují emise  CO2 (hlavní složka skleníkových plynů) automobilů.

Díky absenci olova a nízkému obsahu síry  ve svých sloučeninách omezují bio pohonné hmoty množství znečišťujících emisí.

Jejich smícháním s konvenčními pohonnými hmotami dosáhneme lepšího spalování díky vyššímu obsahu kyslíku.

Tím se tedy sníží emise částic oxidu uhelnatého a dalších polutantů. 

Citroën - Bionafta

Bionafta

Bionafta je směs nafty a rostlinného oleje z řepky, slunečnice nebo soji.
Tento olej se chemicky zpracovává, a poté se směšuje s naftou.

Evropská legislativa povoluje přísadu tohoto oleje do 5% objemu nafty.

Používání bionafty B30 umožňuje snižovat emise CO2 o 18% a emise částic o 22%.

Citroën - Bioetanol

Bioetanol

Bioetanol je směs benzínu a etanolu, tedy lihu vyrobeného kvašením cukru (z cukrové řepy nebo třtiny) nebo obilného škrobu (pšeničného, kukuřičného...).

Citroën vyvíjí benzínové motory schopné používat pohonnou hmotu s příměsí až do 10 % etanolu (pohonná hmota E10).

Používání pohonné hmoty E10 snižuje emise CO2 celkově o cca 6%.

Technologie FlexFuel

Citroën - Technologie FlexFuel

Citroën nabízí na některých trzích (Brazílie, Švédsko…) také auta vybavená technologií FlexFuel, která jsou schopna provozu na směs benzínu a etanolu ve variabilním poměru :

  • do 85 % etanolu v benzínu v Evropě (pohonná hmota E85, jejíž používání je však zatím v Evropě a ve Francii okrajové),
  • od 20 do 100 % etanolu v Brazílii, což je největší trh na světe pro tuto pohonnou hmotu a vozidla s technologií flex-fuel.

Moderní bio pohonné hmoty

Automobilka si je vědoma nutnosti zachování poměru mezi zemědělstvím produkujícím potraviny a energetickým zemědělstvím, a při úvahách o širším používání bio pohonných hmot nezapomíná na sociální aspekt a pozitivní ekologické dopady.

Těch lze dosáhnout zhodnocováním biomasy ( směs rostlinných zbytků, rostlin neurčených k produkci potravin a organických odpadů) nebo využíváním mikrosinic.

Citroën si klade za cíl zajistit kompatibilitu motorů svých vozů s těmito pohonnými hmotami, jakmile přejdou do fáze průmyslové produkce v období let 2020-2030.

Citroën - Moderní bio pohonné hmoty
Top