PRODEJ NOVÝCH VOZŮ V AUTOSALONECH OPĚT OBNOVEN. PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT NOVÝ CITROËN C4.

Budete přesměrováni za vteřin

Alternativní pohonné hmoty

Zemní plyn pro automobily

Citroën vyvíjí širokou škálu technologických řešení určených ke snižování spotřeby pohonných hmot a znečišťujících emisí.

Ekologické hledisko

Citroën - zemní plyn - ekologické hledisko

Umožňuje snížení emisí CO2 o 20 až 25% oproti benzínu a nevylučuje ani oxid siřičitý ani olovo.

Jako pohonnou hmotu ho již používají více než čtyři miliony vozů na světě.

Ekonomické hledisko

Citroën - zemní plyn - ekonomické hledisko

Jeho cena je obvykle konkurenceschopná a nižší než cena benzínu nebo nafty.

Pro majitele aut na zemní plyn existuje řada daňových pobídek a úlev.

Bezpečnost

Citroën - zemní plyn - bezpečnost

Je lehčí než vzduch a při úniku se v něm rychleji rozptýlí, aniž by vytvořil výbušnou vrstvu nebo hořlavou kaluž.

Všechny vozy s pohonem na zemní plyn jsou homologované a vybavené nejmodernějšími bezpečnostními zařízeními.

BIO POHONNÉ HMOTY

Citroën nabízí motory, které mohou fungovat na bio pohonné hmoty:  

  • bionafta pro motory  Diesel HDi
  • bioetanol pro benzínové motory.  

Bionafta a bioetanol se podílejí na boji proti klimatickým změnám tím, že snižují emise  CO2 (hlavní složka skleníkových plynů) automobilů.

Díky absenci olova a nízkému obsahu síry  ve svých sloučeninách omezují bio pohonné hmoty množství znečišťujících emisí.

Jejich smícháním s konvenčními pohonnými hmotami dosáhneme lepšího spalování díky vyššímu obsahu kyslíku.

Tím se tedy sníží emise částic oxidu uhelnatého a dalších polutantů. 

Bionafta

Citroën - Bionafta

Bionafta je směs nafty a rostlinného oleje z řepky, slunečnice nebo soji.
Tento olej se chemicky zpracovává, a poté se směšuje s naftou.

Evropská legislativa povoluje přísadu tohoto oleje do 5% objemu nafty.

Používání bionafty B30 umožňuje snižovat emise CO2 o 18% a emise částic o 22%.

Bioetanol

Citroën - Bioetanol

Bioetanol je směs benzínu a etanolu, tedy lihu vyrobeného kvašením cukru (z cukrové řepy nebo třtiny) nebo obilného škrobu (pšeničného, kukuřičného...).

Citroën vyvíjí benzínové motory schopné používat pohonnou hmotu s příměsí až do 10 % etanolu (pohonná hmota E10).

Používání pohonné hmoty E10 snižuje emise CO2 celkově o cca 6%.

Technologie FlexFuel

Citroën - Technologie FlexFuel

Citroën nabízí na některých trzích (Brazílie, Švédsko…) také auta vybavená technologií FlexFuel, která jsou schopna provozu na směs benzínu a etanolu ve variabilním poměru :

  • do 85 % etanolu v benzínu v Evropě (pohonná hmota E85, jejíž používání je však zatím v Evropě a ve Francii okrajové),
  • od 20 do 100 % etanolu v Brazílii, což je největší trh na světe pro tuto pohonnou hmotu a vozidla s technologií flex-fuel.

Moderní bio pohonné hmoty

Automobilka si je vědoma nutnosti zachování poměru mezi zemědělstvím produkujícím potraviny a energetickým zemědělstvím, a při úvahách o širším používání bio pohonných hmot nezapomíná na sociální aspekt a pozitivní ekologické dopady.

Těch lze dosáhnout zhodnocováním biomasy ( směs rostlinných zbytků, rostlin neurčených k produkci potravin a organických odpadů) nebo využíváním mikrosinic.

Citroën si klade za cíl zajistit kompatibilitu motorů svých vozů s těmito pohonnými hmotami, jakmile přejdou do fáze průmyslové produkce v období let 2020-2030.

Citroën - Moderní bio pohonné hmoty
Top