Podívejte se na obsah
Udržitelný rozvoj a recyklace
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A RECYKLACE
RECYKLACE AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ 
Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.
RECYKLACE PNEUMATIK
Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně bez ohledu na výrobní značku odevzdat v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partnerů.
AUTOVRAKY
Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.