Podívejte se na obsah

ZVOLTE PROGRAM KLIMATIZACE

Užívejte si ve svém voze CITROËN komfortních teplot bez ohledu na vnější klimatické podmínky. Pravidelná roční revize klimatizačního systému vám zaručí, že interiér bude bez bakterií a nepříjemných pachů. Klimatizace rovněž významně přispívá k odmlžování a zajistí tak optimální viditelnost.

 

 

SERVISNÍ PROGRAM KLIMATIZACE

Od xx kč včetně dph

U autorizovaného opravce CITROËN si můžete za předem stanovenou cenu v rámci programu Klimatizace nechat provést:

 • 8bodovou kontrolu klimatizačního systému,
 • výměnu oleje v kompresoru,
 • vizuální kontrolu*,
 • ošetření a vyčištění kabiny (za příplatek xx Kč)**.

 

 

Doporučení Citroën

 • Bez ohledu na vnější teplotu nezapomeňte každých čtrnáct dní spustit klimatizaci alespoň na 10 minut, tím prodloužíte její životnost.
 • Pravidelně nechávejte provést revizi klimatizace a každý rok měňte kabinový filtr.

Ostatní doporučení a varovné signály

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ:

 • Pro odstranění bakterií a nepříjemného pachu je doporučeno používat v kabině vozu speciální dezinfekční prostředek.

ZNÁMKY ŠPATNÉ FUNKCE:

 • Pokud se okna odmlžují pomalu, nechte zkontrolovat kabinový filtr.
 • Pokud je ochlazování nepravidelné nebo příliš pomalé, nechte provést revizi klimatizace. Je možné, že došlo k nepatrnému úniku plynu, což mohlo způsobit nefunkčnost teplotního okruhu.
 • Pokud je klimatizace hlučná, může být vadný kompresor, proto nechte zkontrolovat jeho řemen.
 • A konečně, pokud studený vzduch správně necirkuluje, nechte zkontrolovat ventilátor, který může být poškozen.